Giải Bài 9.33 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen. a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. b) Sự kiện “Nam rút được bút chì” có luôn xảy ra không?

Đề bài

Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen.

a)     Liệt kê tất cả các kết quả có thể.

b)    Sự kiện “Nam rút được bút chì” có luôn xảy ra không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 kết quả có thể xảy ra

Lời giải chi tiết

a)     Các kết quả có thể xảy ra là: Nam rút được bút chì; Nam rút được bút bi xanh; Nam rút được bút bi đen

b)    Sự kiện “Nam rút được bút chì” có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close