Giải Bài 9.21 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Biểu đồ dưới đây cho biết tổng lượng mưa tại thành phố Hà Nội trong một số năm. a) Biểu đồ biểu thị thông tin gì và những năm nào? b) Đơn vị đo tổng lượng mưa của thành phố Hà Nội trong biểu đồ là gì? c) Lập bảng thống kê dữ liệu trong biểu đồ.

Đề bài

Biểu đồ dưới đây cho biết tổng lượng mưa tại thành phố Hà Nội trong một số năm.

a)    Biểu đồ biểu thị thông tin gì và những năm nào?

b)    Đơn vị đo tổng lượng mưa của thành phố Hà Nội trong biểu đồ là gì?

c)    Lập bảng thống kê dữ liệu trong biểu đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a)     Biểu đồ biểu thị tổng lượng mưa của thành phố Hà Nội trong các năm từ năm 2015 đến năm 2019

b)    Đơn vị đo tổng lượng mưa của thành phố Hà Nội trong biểu đồ là mm.

c)     Ta có bảng sau:

Năm

2015

2016

2017

2018

2019

Lượng mưa(mm)

1 520

1 631

1 858

1 695

1 331

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close