Giải Bài 9.24 trang 74 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Biểu đồ sau đây cho biết màu sắc yêu thích của 20 học sinh. a) Những màu nào được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu vàng? b) Lập bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích mỗi màu.

Đề bài

Biểu đồ sau đây cho biết màu sắc yêu thích của 20 học sinh.

a)     Những màu nào được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu vàng?

b)    Lập bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích mỗi màu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cột cao hơn cột màu vàng biểu diễn màu được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu vàng.

Lời giải chi tiết

a)     Những màu được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu vàng là: xanh da trời, da cam, hồng.

b)     

Ta được bảng thống kê:

Màu

Đỏ

Xanh da trời

Xanh lá cây

vàng

Da cam

Hồng

Số bạn yêu thích

2

6

1

2

5

4

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close