Giải Bài 9.23 trang 74 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số lượng đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm gần đây: a) Hãy lập bảng thống kê số đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a

Đề bài

Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số lượng đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm gần đây:

a)     Hãy lập bảng thống kê số đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm

b)    Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

a)     Số đôi giày thể thao bán được của cửa hàng trong:

+ Năm 2016 là: 5. 100 = 500 (đôi)

+ Năm 2017 là: 6.100 = 600 (đôi)

+ Năm 2018 là: 3. 100 = 300 (đôi)

+ Năm 2019 là: 5.100 = 500 (đôi)

Ta được bảng thống kê:

Năm

2016

2017

2018

2019

Số đôi giày

500

600

300

500

b)    Ta được biểu đồ:

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close