Giải Bài 9.26 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Nam thăm dò ý kiến của các bạn trong lớp với câu hỏi sau: Bạn thích chỗ nào nhất trong ngôi nhà của mình? Nam nhận được kết quả thăm dò như sau: 9 bạn thích phòng bếp; 21 bạn thích phòng khách; 15 bạn thích phòng ngủ và 6 bạn thích không gian khác. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Đề bài

Nam thăm dò ý kiến của các bạn trong lớp với câu hỏi sau:

Bạn thích chỗ nào nhất trong ngôi nhà của mình?

Nam nhận được kết quả thăm dò như sau: 9 bạn thích phòng bếp; 21 bạn thích phòng khách; 15 bạn thích phòng ngủ và 6 bạn thích không gian khác.

Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

* Ta được bảng thống kê:

Không gian

Phòng bếp

Phòng ngủ

Phòng khách

Không gian khác

Số bạn yêu thích

9

15

21

6

 *Ta được biểu đồ:

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close