Giải Bài 9.25 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Bảng dưới đây cho biết thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày:

Đề bài

Bảng dưới đây cho biết thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày:

Hoạt động

Ngủ

Chơi thể thao

Học

Xem ti vi

Ăn

Thời gian(giờ)

8,5

2

8

2

3

Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

Ta được biểu đồ:

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close