Giải Bài 9.22 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Số lượng xem trên YouTube của một số nhóm nhạc tại các nước Đông Nam Á được biểu diễn bằng biểu đồ cột sau đây: a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp, biết số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 000 000 lượt xem. b) Lập bảng thống kê biểu thị dữ liệu đã được biểu diễn trong biểu đồ trên.

Đề bài

Số lượng xem trên YouTube của một số nhóm nhạc tại các nước Đông Nam Á được biểu diễn bằng biểu đồ cột sau đây:

a)     Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp, biết số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 000 000 lượt xem.

b)    Lập bảng thống kê biểu thị dữ liệu đã được biểu diễn trong biểu đồ trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý đơn vị.

Lập bảng

Lời giải chi tiết

a)     Số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 triệu lượt xem.

Dấu “?” là 1 475.

b)    Ta được bảng sau:

Nhóm nhạc

A

B

C

D

Số lượt xem (triệu lượt)

540

1 448

1 475

324

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close