Giải Bài 9.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Lớp 6A dự định tổ chức một trò chơi dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng đã yêu cầu mỗi bạn đề xuất một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu. Sau khi thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau: a) Hãy cho biết lớp 6A có bao nhiêu học sinh? b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

Đề bài

Lớp 6A dự định tổ chức một trò chơi dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng đã yêu cầu mỗi bạn đề xuất một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu. Sau khi thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau:

a)     Hãy cho biết lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

b)    Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số học sinh lớp 6A = Tổng số bạn chọn các trò chơi.

Các bước vẽ biểu đồ cột:

Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau

+ Trục ngang ghi danh sách đối tượng

+ Trục dọc: chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi ở các vạch chia

Bước 2: Tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ các cột hình chữ nhật

+ Cách đều nhau

+ Có cùng chiều rộng

+ Có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng, tương ứng với khoảng chia  trên trục dọc

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

+ Ghi tên biểu đồ

+ Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột( nếu cần)

Lời giải chi tiết

a)     Lớp 6A có số học sinh là:

5 + 12 + 6 + 8 + 9 = 40 (học sinh)

b)    Ta được biểu đồ cột sau:

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close