Giải Bài 9.19 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình năm 2019 của một số địa phương. a) Cho biết địa phương nào có nhiệt độ trung bình cao nhất, thấp nhất? b) Hãy lập bảng thống kê nhiệt độ trung bình năm 2019 của các địa phương trên.

Đề bài

Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình năm 2019 của một số địa phương:

a)     Cho biết địa phương nào có nhiệt độ trung bình cao nhất, thấp nhất?

b)    Hãy lập bảng thống kê nhiệt độ trung bình năm 2019 của các địa phương trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cột cao nhất tương ứng với nhiệt độ trung bình cao nhất.

Lời giải chi tiết

a)     Địa phương có nhiệt độ trung bình cao nhất là: Đà Nẵng.

Địa phương có nhiệt độ trung bình thấp nhất là: Đà Lạt.

b)     

Địa phương

Hà Nội

Huế

Đà Nẵng

Đà Lạt

Nhiệt độ ( độ C)

26

26,5

27,3

18,5

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close