Giải Bài 8.4 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Quan sát Hình 8.8 Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Hai đường thẳng d1 và d2 có song song với nhau không, tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường thẳng song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

Lời giải chi tiết

Kéo dài d1 và d2 , ta thấy chúng cắt nhau. Như vậy, hai đường thẳng d1 và d2 không song song .

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close