Giải Bài 8.5 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Đường thẳng d và hai điểm A thuộc d và B không thuộc d.

Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Đường thẳng d và hai điểm A \( \in \) d và B \( \notin \) d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng d và lấy điểm A bất kì nằm trên d, B bất kì không nằm trên d

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close