Giải Bài 8.6 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Hai đường thẳng a, b và hai điểm M, N sao cho M thuộc a, M thuộc b, N thuộc b.

Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Hai đường thẳng a, b và hai điểm M, N sao cho M \( \in \) a, M \( \in \) b, N \( \in \) b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 2 đường thẳng a, b cắt nhau tại M, điểm N nằm trên b

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close