Giải Bài 8.8 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ Hình 8.9. Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Đề bài

Vẽ Hình 8.9.

Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm đã cho

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close