Giải Bài 8.9 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ Hình 8.9. Xác định các giao điểm I của AE và BD, J của BF và EC, K của AF và DC.

Đề bài

Vẽ Hình 8.9.

Xác định các giao điểm I của AE và BD, J của BF và EC, K của AF và DC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường thẳng a, b cắt nhau tại I thì I là giao điểm của a và b

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close