Giải Bài 8.7 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Vẽ hình thể hiện các quan hệ: Ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A thuộc a, B thuộc b, C thuộc c thẳng hàng.

Đề bài

Vẽ hình thể hiện các quan hệ:

Ba đường thẳng a,b,c cùng đi qua điểm S; Ba điểm A \( \in \) a, B\( \in \) b, C \( \in \) c thẳng hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 3 đường thẳng a,b,c cùng đi qua 1 điểm

Lời giải chi tiết

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close