Giải Bài 8.3 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Quan sát Hình 8.8 Đường thẳng d cắt những đường thẳng nào? Với mỗi trường hợp, hãy nêu tên của giao điểm.

Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Đường thẳng d cắt những đường thẳng nào? Với mỗi trường hợp, hãy nêu tên của giao điểm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường thẳng có 1 điểm chung thì cắt nhau

Lời giải chi tiết

Đường thẳng d cắt những đường thẳng d1 và d2

+ Giao điểm của đường thẳng d và d1 là điểm A

+ Giao điểm của đường thẳng d và d2 là điểm B

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close