Giải Bài 8.2 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Quan sát Hình 8.8 Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Hãy kể một tên khác của đường thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng AB còn gọi là đường thẳng BA

Lời giải chi tiết

Một tên khác của đường thẳng AB là d (hay đường thẳng BA)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close