Giải Bài 8.1 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Quan sát Hình 8.8 Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

Đề bài

Quan sát Hình 8.8

Dùng kí hiệu để trả lời câu hỏi: điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đường thẳng nào đi qua điểm A thì điểm A thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \in \)); đường thẳng nào không đi qua điểm A thì điểm A không thuộc đường thẳng đó (kí hiệu \( \notin \))

Lời giải chi tiết

Điểm A \( \in \) d; A \( \in \) d1

Điểm A \( \notin \) d2 .

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close