Giải bài 6 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho biết tọa độ địa lí của các điểm sau: - Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa: 109o24’Đ. - Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 23o23’B. - Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 102o09’Đ. - Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: 8o34’B. Hãy xác định điểm nào là cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của nước ta.

Đề bài

Cho biết tọa độ địa lí của các điểm sau:

- Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa: 109o24’Đ.

- Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 23o23’B.

- Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 102o09’Đ.

- Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: 8o34’B.

Hãy xác định điểm nào là cực Bắc, cực Nam, cực Đông, cực Tây của nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc, nửa cầu Đông.

- Càng xa Xích đạo, vĩ độ càng lớn:

+ 23o23’B là điểm cực bắc nước ta.

+ 8o34’B là điểm cực nam nước ta.

- Càng xa kinh tyến gốc (0o), kinh độ càng lớn:

+ 102o09’Đ là điểm cực tây nước ta.

+ 109o24’Đ là điểm cực đông nước ta.

Lời giải chi tiết

- Cực Bắc: Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: 23o23’B.

- Cực Nam: Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau: 8o34’B.

- Cực Đông: Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa: 109o24’Đ.

- Cực Tây: Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên: 102o09’Đ.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close