Giải bài 1 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến A. 23 độ 27’. B. 0 độ. C. 90 độ. D. 66 độ 33’. b. Chí tuyến là vĩ tuyến A. 0 độ. B. 66 độ 33'. C. 23 độ 27’. D. 90 độ.

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a. Vĩ tuyến gốc là vĩ tuyến

A. 23o27’.

C. 90o.

B. 0o.

D. 66o33’.

b. Chí tuyến là vĩ tuyến

A. 0o.

C. 23o27’.

B. 66o33’.

D. 90O.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vĩ tuyến gốc là Xích đạo và được đánh số 0o. Nó chia quả Địa Cầu thành bán cầu Bắc và Bán cầu Nam.

Chí tuyến là các đường vĩ tuyến song song với xích đạo, được đánh dấu 23o27’B (ở bán cầu Bắc) và 23o27’N (ở bán cầu Nam).

Lời giải chi tiết

a. Đáp án B.

b. Đáp án C.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close