Giải bài 4 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Đề bài

Ghép các ô ở bên trái với các ô ở bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kinh tuyến là nửa đường tròn nối hai cực trên bề mặt quả Địa Cầu.

- Vĩ tuyến là vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu và vuông góc với kinh tuyến.

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến gốc đến kinh tuyến đi qua điểm đó.

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến gốc đến vĩ tuyến đi qua điểm đó.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close