Giải bài 2 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy chú thích cho hình sau dựa vào các dữ liệu: Xích đạo, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam.

Đề bài

Hãy chú thích cho hình sau dựa vào các dữ liệu: Xích đạo, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xích đạo là vĩ tuyến gốc, được đánh số 0o. Nó chia quả địa cầu thành bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

- Chí tuyến Bắc là đường vĩ tuyến nằm ở bán cầu Bắc, song song với Xích đạo và có vĩ độ 23o27’B.

- Chí tuyến Nam là đường vĩ tuyến nằm ở bán cầu Nam, song song với Xích đạo và có vĩ độ 23o27’N.

- Vòng cực Bắc là đường vĩ tuyến nằm ở bán cầu Bắc, song song với Xích đạo và có vĩ độ 66o33’B.

- Vòng cực Nam là đường vĩ tuyến nằm ở bán cầu Nam, song song với Xích đạo và có vĩ độ 66o33’N.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close