Giải bài 5 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy xác định tọa độ địa lí và ghi lại tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, E. b) Xác định vị trí của các địa điểm trên hình: G(10 độ N, 10 độ Đ); H (40 độ B, 20 độ T).

Đề bài

a) Hãy xác định tọa độ địa lí và ghi lại tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, E.


b) Xác định vị trí của các địa điểm trên hình: G(10 độ N, 10 độ Đ); H (40 độ B, 20 độ T).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tọa độ của một điểm: Trên quả Địa Cầu ta xác định kinh độ trước, vĩ độ sau.

=> Tọa độ địa lí của 1 điểm (kinh độ, vĩ độ).

Lời giải chi tiết

a) Tọa độ địa lí của các điểm:

- A (30oB, 30oĐ).

- B (20oB, 0o).

- C (30oN, 20oĐ).

- D (10oB, 20oT).

- E (10oN, 30oT).

b) Vị trí các điểm G, H trên hình:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close