Giải bài 3 trang 6 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cho biết số lượng kinh, vĩ tuyến phải vẽ trong các trường hợp sau: - Cách 5 độ vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến. - Cách 20 độ vẽ một kinh tuyến, vỹ tuyến. - Cách 30 độ vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến.

Đề bài

Hãy cho biết số lượng kinh, vĩ tuyến phải vẽ trong các trường hợp sau:

- Cách 5o vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến.

- Cách 20o vẽ một kinh tuyến, vỹ tuyến.

- Cách 30o vẽ một kinh tuyến, vĩ tuyến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số lượng kinh tuyến trên Trái Đất: 360 kinh tuyến.

=> Số lượng kinh tuyến phải vẽ = 360 : khoảng cách (độ) giữa các kinh tuyến phải vẽ.

- Số lượng vĩ tuyến trên Trái Đất: 181 vĩ tuyến (nếu tính cả Xích đạo).

=> Số lượng vĩ tuyến phải vẽ = 180 : khoảng cách (độ) giữa các vĩ tuyến phải vẽ + 1.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close