Giải bài 5- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Theo em, thành tựu nào của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII đã được truyền bá hoặc ảnh hưởng tới Việt Nam đến tận ngày nay.

Đề bài

Theo em, thành tựu nào của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII đã được truyền bá hoặc ảnh hưởng tới Việt Nam đến tận ngày nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế. 

Lời giải chi tiết

Theo em, kĩ thuật làm giấy, in ấn là kĩ thuật được truyền bá và ảnh hưởng tới tận Việt Nam ngày nay (kĩ thuật làm giấy dó, in ấn)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close