Giải bài 4- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Sơ đồ sự phân hóa xã hội dưới thời nhà Tần (hình 4, trang 41, SGK) cho em biết điều gì về xã hội Trung Quốc dưới thời Tần.

Đề bài

Sơ đồ sự phân hóa xã hội dưới thời nhà Tần (hình 4, trang 41, SGK) cho em biết điều gì về xã hội Trung Quốc dưới thời Tần.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin trang 41 

Lời giải chi tiết

Sơ đồ này cho thấy sự hình thành các giai cấp mới trong xã hội Trung Quốc.

Giai cấp địa chủ được hình thành từ tầng lớp quý tộc, quan lại chiếm nhiều ruộng đất và một bộ phận nông dân giàu có.

Tá điền (nông dân lĩnh canh) là những người nông dân bị mất ruộng đất, phải nhận ruộng của địa chủ để canh tác và nộp tô cho địa chủ.

Từ các giai cấp trên cho thấy xã hội Trung Quốc thời Tần phân hóa thành các giai cấp bóc lột (địa chủ) và bị bóc lột (tá điền). Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và tá điền được xác lập thông qua tô ruộng đất

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close