Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Sau khi thống nhất, Tần Thuỷ Hoàng đã cai trị đất nước như thế nào?

Đề bài

 Sau khi thống nhất, Tần Thuỷ Hoàng đã cai trị đất nước như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 2, trang 41 SGK

Lời giải chi tiết

Sau khi thống nhất, Tần Thuỷ Hoàng đã chia cắt đất nước thàng các quận huyện , đặt các chức danh cai quản, lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc.

Để củng cố nhà Tần còn áp dụng chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung trên cả nước.

Nhiều giai cấp mới được hình thành. Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và tá điền dần được xác lập. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close