Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Em hãy lập bảng tóm tắt những thành tựu văn hoá, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc đến thế kỉ VI theo mẫu sau.

Đề bài

Em hãy lập bảng tóm tắt những thành tựu văn hoá, khoa học - kĩ thuật của Trung Quốc đến thế kỉ VI theo mẫu sau.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem nội dung SgK trang 42,43

Lời giải chi tiết

Lĩnh vực

Thành tựu

Tư tưởng

 Nho giáo (Khổng Tử), Phật giáo, Đạo giáo (Lão Tử)

Chữ viết- văn học

 - Chữ viết được khắc trên mai rùa, thẻ tre, xương thú gọi là giáp cốt văn

- Kinh thi là tập thơ cổ nhất Trung Quốc

Lịch

 - Trung Quốc sáng tạo một loại lịch dựa vào âm lịch và dương lịch

Sử học

 Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán Thư của Ban Cố

Nghệ thuật

 Hoàng đế nội kinh của Hoa Đà

Khoa học- kĩ thuật

 Tứ đại phát minh: la bàn, thuốc súng, nghề in, la bàn. Và địa động nghi (thiết bị đo động đất)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close