Giải bài 2- Phần Tự luận- trang 29 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Đề bài

Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2 SGK trang 41

Lời giải chi tiết

Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất lãnh thổ, tự xưng hoàng đế. Nhà Tần chia cắt đất nước thành các quận, huyện đặt các chức cai quản, lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc. 

Để củng cố sự thống nhất đất nước, nhà Tần còn áp dụng chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung trên cả nước. 

Nhiều giai cấp mới được hình thành. Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân tá điền được xác lập. 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close