Giải bài 4- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: nông dân lĩnh canh (tá điền); quan lại, nông dân giàu có; địa tô; nhận ruộng; cày cấy; phong kiến đề điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Đề bài

Hãy lựa chọn từ/cụm từ cho sẵn: nông dân lĩnh canh (tá điền); quan lại, nông dân giàu có; địa tô; nhận ruộng; cày cấy; phong kiến đề điền vào chỗ (...) trong các câu sau.

Khi những công cụ bằng sắt xuất hiện, xã hội Trung Quốc có sự biến đổi. Có hai giai cấp chính: giai cấp địa chủ gồm (1).............. chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực. Ngược lại, những nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải (2).................. của địa chủ để (3)..................... gọi là (4).................... Họ phải nộp cho địa chủ một phần hoa lợi gọi là (5)........................ Quan hệ sản xuất (6)......... hình thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 4, trang 41 SGK 

Lời giải chi tiết

Khi những công cụ bằng sắt xuất hiện, xã hội Trung Quốc có sự biến đổi. Có hai giai cấp chính: giai cấp địa chủ gồm quan lại, nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực. Ngược lại, những nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh (tá điền). Họ phải nộp cho địa chủ một phần hoa lợi gọi là địa tô. Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close