Giải bài 2- Phần Trắc nghiệm- trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 1. Trung Quốc a. Hoàng đế

Đề bài

Hãy ghép cột A với cột B sao cho phù hợp với nội dung lịch sử. 

Cột A

 

Cột B

1. Lưỡng Hà

 

a. Hoàng đế

2. Ai Cập

 

b. Pha-ra ông

3. Trung Quốc

 

c. Hen-xi


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã được học.

Lời giải chi tiết

Cột A

 

Cột B

1. Lưỡng Hà

      1-c

a. Hoàng đế

2. Ai Cập

      2-b

b. Pha-ra ông

3. Trung Quốc

      3-a

c. Hen-xi

 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close