Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%.....

Đề bài

Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là m gam

Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m - 60) gam

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

mct = \(\dfrac{15.m}{100}\) = \(\dfrac{18(m-60)}{100}\) 

=> m =? 

Lời giải chi tiết

Đặt khối lượng dung dịch ban đầu là m gam

Vậy khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi là: (m - 60) gam

Khối lượng chất tan có trong dung dịch trước và sau khi làm bay hơi là không đổi, ta có:

mct = \(\dfrac{15.m}{100}\) = \(\dfrac{18(m-60)}{100}\) 

⇔ 15 . m = 18(m - 60)

⇔ 15m = 18m - 1080

⇔ 3m = 1080

⇔ m = 360 gam

Vậy khối lượng dung dịch ban đầu là 360 gam

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close