Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8.

Đề bài

Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức tính nồng độ phần trăm:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% 

Lời giải chi tiết

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = \(\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\dfrac{3,6}{20}\) . 100% = 18%

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close