Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:...

Đề bài

Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Lời giải chi tiết

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close