Câu 5* phần bài tập học theo SGK – Trang 163 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 163 VBT hoá 8. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau: - Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C....

Đề bài

Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

- Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 200C

- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g

- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g

- Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 200C

Lời giải chi tiết

Ta có: mdd = 86,26 – 60,26 = 26 (gam)

mct  = 66,26 – 60,26 = 6 (gam)

Ở 20℃, cứ 20 gam nước hòa tan 6 gam muối tạo dung dịch bão hòa. Vậy ở 20℃, 100 gam nước hòa tan khối lượng muối là:

\(S = {{100 \times 6} \over {20}} = 30\left( {gam} \right)\) 

Vậy độ tan của muối ở 20℃ là 30 gam

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close