Văn bản Đò lèn

Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá níu váy bà đi chợ Bình Lam bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần

Đò lèn

Nguyễn Duy

Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá

níu váy bà đi chợ Bình Lam

bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật

và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần

 

Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị

chân đất đi đem xem lễ đền Sòng

mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm

điệu hát văn lão đảo bóng cô đồng

 

Tôi đau biết bà tôi cơ cực thế

bà mò cua xúc tếp ở đồng Quan

bà đi gánh chè xanh Ba Trại

Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn

 

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư – thực

giữa bà tôi và tiên, Phật, thánh, thần

cái năm đói, củ dong riềng luộc sượng

cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm

 

Bom Mĩ giội, nhà bà tôi bay mát

đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền

thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết

bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn

 

Tôi đi lính, lau không về quê ngoại

dòng sông xưa vẫn bên lỏ, bên bồi

khi tôi biết thương bà thì đã muộn

bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi.

9-1983

(Ánh trăng, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1984)

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close