Trả lời Luyện tập 1 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Cho các loại cây: bưởi, lúa, hồng xiêm, tỏi, hoa huệ, mít, ổi. Hãy xác định loại rễ (rễ cọc, rễ chùm) của mỗi cây rồi lập bảng thống kê về số lượng cây theo loại rễ. 2. Trong một kì thi quốc tế, các thành viên đội tuyển Việt Nam đạt được số điểm lần lượt là:

Đề bài

1. Cho các loại cây: bưởi, lúa, hồng xiêm, tỏi, hoa huệ, mít, ổi. Hãy xác định loại rễ (rễ cọc, rễ chùm) của mỗi cây rồi lập bảng thống kê về số lượng cây theo loại rễ.

2. Trong một kì thi quốc tế, các thành viên đội tuyển Việt Nam đạt được số điểm lần lượt là:

26     18     36     28     21     32

Biết rằng người ta phân loại huy chương theo điểm số như sau:

Từ 15 đến dưới 24 điểm: Huy chương đồng.

Từ 24 đến dưới 31 điểm: Huy chương bạc.

Từ 31 điểm trở lên: Huy chương vàng.

Em hãy lập bảng thống kê số lượng huy chương của đội tuyển Việt Nam trong kì thi này theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.

- Xác định loại rễ của các loại cây đã cho.

- Lập bảng với hàng đầu tiên là loại rễ.

- Tìm số lượng cây tương ứng với từng loại rễ rồi điền vào hàng 2.

2.

- Lập bảng với hàng đầu tiên là loại huy chương.

- Tìm số lượng học sinh tương ứng với từng huy chương được quy định ở đề bài:

+ Từ 15 đến dưới 24 điểm: Huy chương đồng.

+ Từ 24 đến dưới 31 điểm: Huy chương bạc.

+ Từ 31 điểm trở lên: Huy chương vàng.

Lời giải chi tiết

1.

Rễ cọc : bưởi ; hồng xiêm ; mít ; ổi

Rễ chùm : lúa ; tỏi ; hoa huệ.

Loại rễ 

Cọc 

Chùm

Số lượng cây 

4

3


2.

Huy chương 

Vàng

Bạc 

Đồng

Số học sinh

2

2

2

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close