Trả lời Hoạt động 3 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ lại hình sau vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ tranh để biểu diễn bảng thống kê trong HĐ 1. Cho mỗi hình

Đề bài

Hãy vẽ lại hình sau vào vở rồi hoàn thiện biểu đồ tranh để biểu diễn bảng thống kê trong HĐ 1. Cho mỗi hình  ứng với 5 chiếc áo bán ra.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hình chiếc áo bằng số áo của mỗi cỡ chia cho 5

Lời giải chi tiết

Cỡ áo

S

M

L

Số lượng bán được

10

30

15

Áo cỡ S: 10:5=2 hình

Áo cỡ M: 30:5=6 hình

Áo cỡ L: 15:5=3 hình

Biểu đồ tranh:

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close