Trả lời Luyện tập 2 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp. Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh trong lớp ưa thích mỗi món ăn.

Đề bài

Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp.

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng học sinh trong lớp ưa thích mỗi món ăn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bạn yêu thích một món ăn: Lấy số mặt cười nhân với 5.

Lời giải chi tiết

Vì mỗi biểu tượng mặt cười ứng với 5 bạn nên

Số bạn thích phở là: 2.5=10 (bạn)

Số bạn thích bánh mì là: 4.5=20 (bạn)

Số bạn thích bún là: 1.5=5 (bạn)

Số bạn thích xôi là: 2.5=10 (bạn)

Tên món ăn 

Phở 

Bánh mì

Bún 

Xôi

Số lượng học sinh

10

20

5

10

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close