Trả lời Vận dụng trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cuộc điều tra về vệ sinh trường học cho thấy có 50 học sinh có sử dụng xà phòng rửa tay, 30 học sinh chỉ rửa tay bằng nước sạch, 10 học sinh không rửa tay trước khi ăn. a) Lập bảng thống kê biểu diễn dữ liệu đã thu thập.

Đề bài

Một cuộc điều tra về vệ sinh trường học cho thấy có 50 học sinh có sử dụng xà phòng rửa tay, 30 học sinh chỉ rửa tay bằng nước sạch, 10 học sinh không rửa tay trước khi ăn.

a) Lập bảng thống kê biểu diễn dữ liệu đã thu thập.

b) Cho mỗiứng với 10 học sinh. Vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê thu được từ câu a.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a.

Hàng thứ nhất: Các trường hợp vệ sinh tay trước khi ăn gồm rửa tay bằng xà phòng, nước sạch và không rửa tay.

Hàng thứ 2: Điền số học sinh vào các ô tương ứng với 3 trường hợp kể trên.

b.

Số biểu tượng bằng số học sinh chia cho 10.

Lời giải chi tiết

a.

Trường hợp

Xà phòng

Nước sạch

Không rửa tay

Số học sinh

50

30

10

b.

Số biểu tượng ứng với trường hợp “xà phòng” là:50:10=5

Số biểu tượng ứng với trường hợp “nước sạch” là:30:10=3

Số biểu tượng ứng với trường hợp “không rửa tay” là:10:10=1

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close