Trả lời Hoạt động 2 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số đối của các phân số thập phân trên.

Đề bài

Viết các số đối của các phân số thập phân trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thêm dấu “ – ” vào trước phân số, ta được số đối của nó

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\dfrac{{17}}{{10}}\) là \( - \dfrac{{17}}{{10}}\)

Số đối của \(\dfrac{{34}}{{100}}\) là \( - \dfrac{{34}}{{100}}\)

Số đối của \(\dfrac{{25}}{{1000}}\) là \( - \dfrac{{25}}{{1000}}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close