Trả lời Luyện tập 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 0; -8,152; 0,12; -8,9

Đề bài

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 0; -8,152; 0,12; -8,9

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số thập phân âm nhỏ hơn 0 và số thập phân dương lớn hơn 0.

So sánh hai số thập phân âm: Nếu a < b thì -a > -b

Lời giải chi tiết

Ta thấy: 0 < 0,12

8,9 > 8,152 nên -8,9 < -8,152

Mà -8,152< 0; -8,9 < 0

Nên -8,9<-8,152<0<0,12

Vậy các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn là: -8,9; -8,152; 0; 0,12

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close