Trả lời Vận dụng trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn tin trong hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Đề bài

Đọc đoạn tin trong hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai số thập phân âm: Số có số đối lớn hơn thì số thập phân đó bé hơn.

Lời giải chi tiết

6 giờ ngày 25-1-2016  là \( - 4,2\) độ C.

19 giờ ngày 24-1-2016 là \( - 2,4\) độ C.

Ta có \(4,2 > 2,4\) nên \( - 4,2 <  - 2,4\)

Vậy lúc 6 giờ ngày 25-1-2016  thì nhiệt độ thấp hơn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close