Trả lời Hoạt động 1 trang 73 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy đếm xem cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo mỗi cỡ rồi thay các dấu “?” bằng số liệu thích hợp trong bảng sau:

Đề bài

a)

Hãy đếm xem cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu chiếc áo mỗi cỡ rồi thay các dấu “?” bằng số liệu thích hợp trong bảng sau:

b) Dựa vào bảng trên, hãy cho biết cỡ áo nào bán được nhiều nhất, cỡ áo nào bán được ít nhất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Số chữ S là số chiếc áo cỡ S, số chữ M là số chiếc áo cỡ M, số chữ L là số chiếc áo cỡ L.

b) So sánh số lượng áo bán được ở hàng thứ 2 trong bảng. Số lớn nhất tương ứng với số lượng áo của cỡ bán được nhiều nhất.

Lời giải chi tiết

a.

Cỡ áo

S

M

L

Số lượng bán được

10

30

15

b. Vì 10 < 15 < 30 nên:

Cỡ áo bán được nhiều nhất là : M 

Cỡ áo bán được ít nhất là : S

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close