Trả lời Hoạt động 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các tập hợp B(6), B(9).

Đề bài

Tìm các tập hợp B(6), B(9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm bội của một số tự nhiên a, ta lấy a nhân lần lượt với các số 0; 1; 2; 3;…

Lời giải chi tiết

B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42, 48; 54, ...}

B(9) = {0; 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63, ...}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close