Trả lời Câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN(36,9).

Đề bài

Tìm BCNN(36,9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a \( \vdots \) b thì BCNN(a, b) = a.

Lời giải chi tiết

Do 36  \( \vdots \) 9 nên BCNN(36,9) = 36

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close