Trả lời Luyện tập 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 6 và 8; b) 8, 9, 72.

Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của:

a) 6 và 8;

b) 8, 9, 72.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm B(6) và B(8) => BC(6, 8) => BCNN(6, 8)

b) Nếu a\( \vdots \)b; a\( \vdots \)c thì BCNN(a, b, c) = a.

Lời giải chi tiết

a) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; ...}

    B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; ...}

Do đó BC(6, 8) = {0; 24; 48; ...}

Vậy BCNN(6, 8) = 24

b) Vì 72 \( \vdots \) 8 và 72 \( \vdots \) 9 nên BCNN(8, 9, 72) = 72.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close