Trả lời Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6, 9).

Đề bài

Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6, 9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tập BC(6, 9) vừa tìm được ở hoạt động 2 suy ra số cần tìm.

Lời giải chi tiết

Số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6; 9) là 18.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close