Trả lời Câu hỏi 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn vuông hay tròn đúng nhỉ:

Đề bài

Bạn Vuông hay Tròn đúng nhỉ:

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a chia hết cho b, ta nói b là ước của a và a là bội của b.

Lời giải chi tiết

Do: 15 \(\vdots\) 5 nên 5 là ước của 15

       15 \(\not{\vdots}\) 6 nên 6 không là ước của 15.

Vậy bạn Vuông đúng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close