Trả lời Thử thách nhỏ trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Đề bài

Hãy tìm ba ước khác nhau của 12 sao cho tổng của chúng bằng 12.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tất cả các ước của 12 sau đó chọn ra ba ước có tổng là 12

Lời giải chi tiết

+ Lần lượt chia 12 cho các số tự nhiên từ 1 đến 12, ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12

Vậy các ước của 12 là: 1; 2; 3; 4; 6; 12

+ Ta thấy: 12 = 2 + 4 + 6.

Ba ước khác nhau của 12 có tổng là 12: 2; 4; 6

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close